"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 1998           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 22 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1998:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-1998 Quyết định số 64/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Xây dựng, phê duyệt kế hoạch đất ở và giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư nông thôn (bao gồm các xã thuộc thị xã Đồng Hới).
17-10-1998 Quyết định số 66/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp thức hoá một số trường hợp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
14-10-1998 Quyết định số 63/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về thủ tục mua bán nhà ở.
08-10-1998 Quyết định số 62/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ.
05-10-1998 Quyết định số 60/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình.
21-09-1998 Quyết định số 57/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo “chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản”.
18-09-1998 Quyết định số 56/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống ma tuý tỉnh Quảng Bình.
16-09-1998 Quyết định số 55/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh.
04-09-1998 Quyết định số 54/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban An toàn giao thông tỉnh.
26-08-1998 Quyết định số 52/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
08-07-1998 Quyết định số 41/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của tổ kiểm tra liên ngành thực hiện phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.
22-06-1998 Quyết định số 39/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định các khoản thu, mức thu từng loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
01-06-1998 Quyết định số 32/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xây dựng và Vật liệu xây dựng Quảng Bình.
23-05-1998 Quyết định số 30/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Lâm trường Tuyên Hoá hoạt động công ích trực thuộc UBND huyện Tuyên Hoá.
11-05-1998 Quyết định số 19/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Quảng Bình.
11-05-1998 Quyết định số 20/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Phúc Trạch, huyện Bố trạch.
11-05-1998 Quyết định số 21/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Hoá Tiến, huyện Minh Hoá.
11-05-1998 Quyết định số 22/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Phổ thông trung học Lê Trực.
11-05-1998 Quyết định số 23/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm khuyến nông (nhiệm vụ bao gồm khuyến lâm, khuyến ngư) huyện, thị xã.
04-05-1998 Quyết định số 14/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
47,489,585 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner