"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 3 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-11-2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012 trên địa bàn huyện Minh Hóa.
08-04-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện năm 2009.
07-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2009 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2009 cho ngân sách các xã, thị trấn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,344,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner