"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2004           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 127 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2004:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2004 Quyết định số 95/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v: Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Xí nghiệp chế biến và kinh doanh lâm sản Đồng Hới thuộc Công ty Lâm công nghiệp Long Đại thành Công ty cổ phần chế biến lâm sản và kinh doanh tổng hợp Quảng Bình.
31-12-2004 Quyết định số 96/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v: Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Xí nghiệp Lâm sản và kinh doanh tổng hợp Đồng Hới thuộc Công ty Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình thành Công ty cổ phần Lâm sản và Thương mại Quảng Bình.
31-12-2004 Quyết định số 97/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định số lượng cán bộ không chuyên trách cho các xã, phường, thị trấn.
31-12-2004 Quyết định số 99/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v: Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Thương mại Miền núi Quảng Bình thành Công ty cổ phần Thương mại Miền núi - Công nghiệp Quảng Bình.
30-12-2004 Quyết định số 94/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v: “Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Dược phẩm Quảng Bình thành Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình”.
23-12-2004 Quyết định số 92/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
23-12-2004 Quyết định số 93/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v giao chỉ tiêu dự toán thu cho các doanh nghiệp và đơn vị thuộc tỉnh quản lý; dự toán thu, chi và mức bổ sung cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố; phân bổ chi ngân sách cấp tỉnh năm 2005 cho các ngành và các đơn vị”.
21-12-2004 Quyết định số 91/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đổi tên Công ty cao su Lệ Ninh thành Công ty Lệ Ninh.
16-12-2004 Chỉ thị số 28/2004/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đẩy mạnh và tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
16-12-2004 Quyết định số 90/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đất ở Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình.
15-12-2004 Quyết định số 89/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v: Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Tư vấn xây dựng Giao thông Quảng Bình thành Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông Quảng Bình.
13-12-2004 Quyết định số 88/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v áp dụng cơ chế “Một cửa” tại UBND các xã, phường, thị trấn.
09-12-2004 Quyết định số 87/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt phương án tổ chức hoạt động kinh doanh theo mô hình thị trường chung khu vực miền Trung của Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Bình.
07-12-2004 Quyết định số 85/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004.
07-12-2004 Quyết định số 86/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Luật Phá sản năm 2004.
06-12-2004 Chỉ thị số 27/2004/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2005.
03-12-2004 Quyết định số 84/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy của Sở Công nghiệp.
01-12-2004 Quyết định số 82/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Làng trẻ em SOS Đồng Hới, Quảng Bình.
01-12-2004 Quyết định số 83/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Tổ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tỉnh.
19-11-2004 Quyết định số 81/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Công ty phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
52,945,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner