"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2005           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 68 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2005 Quyết định số 66/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2006.
30-12-2005 Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Chương trình Phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005 - 2010.
30-12-2005 Quyết định số 68/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.
30-12-2005 Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v: Điều chỉnh mức phụ cấp cho giáo viên mầm non ngoài biên chế”.
28-12-2005 Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa.
27-12-2005 Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ''V/v: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2006 cho các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2006 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố thuộc tỉnh''.
16-12-2005 Quyết định số 63/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Quảng Bình.
09-12-2005 Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình.
07-12-2005 Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
06-12-2005 Quyết định số 60/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
28-11-2005 Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung và điều chỉnh mức thu một phần viện phí.
28-11-2005 Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
16-11-2005 Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
21-10-2005 Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe hai bánh gắn máy.
17-10-2005 Quyết định số 55/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
14-10-2005 Quyết định số 54/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích - danh thắng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010.
11-10-2005 Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án “Củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2006 - 2010”.
10-10-2005 Quyết định số 50/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TU ngày 14/6/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”ư.
10-10-2005 Quyết định số 51/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội hành lang kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh thuộc tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
10-10-2005 Quyết định số 52/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v "Phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội hành lang kinh tế Quốc lộ 12A đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020".
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
46,371,336 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner