"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2005           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 30 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2005 Chỉ thị số 35/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.
05-12-2005 Chỉ thị số 34/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.
15-11-2005 Chỉ thị số 33/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay.
11-11-2005 Chỉ thị số 32/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2006.
09-11-2005 Chỉ thị số 31/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác dân vận.
02-11-2005 Chỉ thị số 30/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.
21-09-2005 Chỉ thị số 28/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2005 - 2006.
27-07-2005 Chỉ thị số 27/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đẩy mạnh hoạt động tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong thập niên chất lượng lần thứ 2 (2006 - 2015).
20-07-2005 Chỉ thị số 22/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân dân dịp Kỷ niệm 58 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2005”.
23-06-2005 Chỉ thị số 21/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2006.
13-06-2005 Chỉ thị số 20/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu NSNN.
19-05-2005 Chỉ thị số 18/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2005.
19-05-2005 Chỉ thị số 19/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
12-05-2005 Chỉ thị số 17/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai mua Công trái xây dựng Tổ quốc - Công trái Giáo dục năm 2005.
05-05-2005 Chỉ thị số 16/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 - 2010.
27-04-2005 Chỉ thị số 15/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
15-04-2005 Chỉ thị số 14/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2004 - 2005.
11-04-2005 Chỉ thị số 12/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện điều tra xác định hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010.
11-04-2005 Chỉ thị số 13/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 14/2005/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
08-04-2005 Chỉ thị số 11/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phát động Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
46,467,277 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner