"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 1999           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 49 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1999:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-1999 Chỉ thị số 49/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp đẩy mạnh việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
17-12-1999 Chỉ thị số 48/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự phòng, ứng phó bất trắc do ảnh hưởng “Sự cố máy tính năm 2000” trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin.
19-11-1999 Chỉ thị số 46/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v gọi công dân nhập ngũ năm 2000.
19-11-1999 Chỉ thị số 47/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh.
17-11-1999 Chỉ thị số 45/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo trồng mía nguyên liệu vụ Thu và Đông Xuân 1999 - 2000.
14-11-1999 Chỉ thị số 44/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số công tác cấp bách khắc phục hậu quả bão lụt.
29-10-1999 Chỉ thị số 43/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kiểm kê đất đai vào năm 2000.
30-09-1999 Chỉ thị số 42/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo các đơn vị có dự án khai thác hải sản xa bờ.
22-09-1999 Chỉ thị số 41/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác y, dược học cổ truyền.
21-09-1999 Chỉ thị số 40/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai việc thực hiện một số chính sách tín dụng ngân hàng, phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn của Chính phủ.
21-08-1999 Chỉ thị số 39/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường chỉ đạo công tác thu nộp ngân sách Nhà nước các tháng còn lại cuối năm 1999.
20-08-1999 Chỉ thị số 38/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng phúc tra quân nhân dự bị năm 1999.
13-08-1999 Chỉ thị số 37/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiêm cấm đặt ra các khoản thu trái phép khi làm thủ tục giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.
10-08-1999 Chỉ thị số 36/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kê khai đăng ký, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp.
02-08-1999 Chỉ thị số 35/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
30-07-1999 Chỉ thị số 34/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.
29-07-1999 Chỉ thị số 33/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000.
22-07-1999 Chỉ thị số 32/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập các quy hoạch chi tiết, xét chọn địa điểm xây dựng, tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội ở nông thôn và lập kế hoạch xây dựng.
03-07-1999 Chỉ thị số 30/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
03-07-1999 Chỉ thị số 31/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý cát xây dựng, cát san lấp, sét gạch ngói, đá, sạn, sỏi, đất biên hòa trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
43,692,181 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner