"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2000           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 47 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2000:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2000 Chỉ thị số 47/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón tết Tân tỵ năm 2001.
28-12-2000 Chỉ thị số 46/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg và Nghị quyết số 05/CP về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo các loại.
23-11-2000 Chỉ thị số 45/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.
21-11-2000 Chỉ thị số 44/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2001.
20-11-2000 Chỉ thị số 43/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước.
17-11-2000 Chỉ thị số 42/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2000.
07-11-2000 Chỉ thị số 41/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh giao nhận lưới điện trung áp nông thôn.
01-11-2000 Chỉ thị số 40/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai đề án củng cố, chấn chỉnh hoạt động 8 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở yếu, kém và quỹ tín dụng khu vực.
25-10-2000 Chỉ thị số 38/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước và xã, phường, thị trấn.
25-10-2000 Chỉ thị số 39/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xe máy.
03-10-2000 Chỉ thị số 37/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, HTX và tăng cường quản lý khu vực kinh tế NQD.
02-10-2000 Chỉ thị số 36/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào trồng cây trong toàn tỉnh.
25-09-2000 Chỉ thị số 35/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm để bảo vệ nguồn lợi tôm hùm.
30-08-2000 Chỉ thị số 32/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện chế độ báo cáo thống kê.
30-08-2000 Chỉ thị số 33/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh trồng và chăm sóc mía nguyên liệu vụ Hè Thu năm 2000.
30-08-2000 Chỉ thị số 34/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý việc chế biến gỗ và lâm sản.
23-08-2000 Chỉ thị số 31/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện tháng an toàn giao thông.
04-08-2000 Chỉ thị số 30/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001.
28-07-2000 Chỉ thị số 29/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý bảo vệ rừng trên tuyến đường Hồ Chí Minh.
18-07-2000 Chỉ thị số 28/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2000.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
51,566,634 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner