"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2021           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 23 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
10-12-2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.
10-12-2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi tỷ lệ để lại đơn vị thu phí đối với phí tham quan một số tuyến du lịch được quy định tại Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
10-12-2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành.
10-12-2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025.
10-12-2021 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
10-12-2021 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học sinh tham gia đội dự tuyển, đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật.
29-10-2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
29-10-2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
29-10-2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giảm mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
29-10-2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
29-10-2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
13-08-2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một phần Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình.
13-08-2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí trong cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
13-08-2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian áp dụng các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
13-08-2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2022.
13-08-2021 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
13-08-2021 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ sáng tạo khoa học và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025.
13-08-2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân.
02-04-2021 Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh về thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
43,684,876 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner