"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2000           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 82 văn bản được ban hành trong năm 2000:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2000 Chỉ thị số 47/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón tết Tân tỵ năm 2001.
28-12-2000 Chỉ thị số 46/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg và Nghị quyết số 05/CP về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo các loại.
26-12-2000 Quyết định số 37/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Đồng Hới thời kỳ 2001 - 2010.
22-12-2000 Quyết định số 36/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch thời kỳ 2001 - 2010.
18-12-2000 Quyết định số 35/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể các Ban Chỉ đạo, các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành.
11-12-2000 Quyết định số 34/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh thời kỳ 2001 - 2010.
07-12-2000 Quyết định số 33/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản Quy định giá các loại tài sản trên đất để đền bù thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất.
24-11-2000 Quyết định số 32/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng hoàn thành và vượt mức nghĩa vụ ngân sách Nhà nước hàng năm.
23-11-2000 Chỉ thị số 45/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.
21-11-2000 Chỉ thị số 44/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2001.
20-11-2000 Chỉ thị số 43/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước.
17-11-2000 Chỉ thị số 42/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2000.
16-11-2000 Quyết định số 30/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa thời kỳ 2001 - 2010.
16-11-2000 Quyết định số 31/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa thời kỳ 2001 - 2010.
10-11-2000 Quyết định số 29/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.
07-11-2000 Chỉ thị số 41/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh giao nhận lưới điện trung áp nông thôn.
03-11-2000 Quyết định số 28/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân định tuyến địa giới hành chính tranh chấp giữa xã Hải Trạch với xã Phú Trạch và xã Thanh Trạch thuộc huyện Bố Trạch”.
01-11-2000 Chỉ thị số 40/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai đề án củng cố, chấn chỉnh hoạt động 8 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở yếu, kém và quỹ tín dụng khu vực.
25-10-2000 Chỉ thị số 38/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước và xã, phường, thị trấn.
25-10-2000 Chỉ thị số 39/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xe máy.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
53,265,539 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner