"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2005           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 98 văn bản được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2005 Quyết định số 66/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2006.
30-12-2005 Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Chương trình Phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005 - 2010.
30-12-2005 Quyết định số 68/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.
30-12-2005 Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v: Điều chỉnh mức phụ cấp cho giáo viên mầm non ngoài biên chế”.
28-12-2005 Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa.
27-12-2005 Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ''V/v: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2006 cho các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2006 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố thuộc tỉnh''.
16-12-2005 Quyết định số 63/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Quảng Bình.
09-12-2005 Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình.
08-12-2005 Chỉ thị số 35/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.
07-12-2005 Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
06-12-2005 Quyết định số 60/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
05-12-2005 Chỉ thị số 34/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.
28-11-2005 Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung và điều chỉnh mức thu một phần viện phí.
28-11-2005 Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
16-11-2005 Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
15-11-2005 Chỉ thị số 33/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay.
11-11-2005 Chỉ thị số 32/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2006.
09-11-2005 Chỉ thị số 31/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác dân vận.
02-11-2005 Chỉ thị số 30/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.
21-10-2005 Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe hai bánh gắn máy.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
53,347,445 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner