"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2003           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 74 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2003:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2003 Quyết định số 75/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản Quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Ban Dân tộc - Miền núi và Tôn giáo.
26-12-2003 Quyết định số 74/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án "Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từ nay đến năm 2010".
25-12-2003 Quyết định số 73/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án “Phát triển giáo dục mầm non từ nay đến 2005 - 2010”.
22-12-2003 Quyết định số 72/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
18-12-2003 Quyết định số 71/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án “Đưa tin học vào nhà trường từ nay đến 2005 và định hướng đến 2010 ngành Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình”.
17-12-2003 Quyết định số 67/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục dân tộc miền núi Quảng Bình giai đoạn từ nay đến năm 2005 và đến năm 2010”.
17-12-2003 Quyết định số 68/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án “Đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phấn đấu Quảng Bình đạt chuẩn PCGDTHCS năm 2005”.
17-12-2003 Quyết định số 69/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định giá các loại đất để thu tiền sử dụng đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ về đất và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
17-12-2003 Quyết định số 70/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v: “Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Phát hành sách & VPVH Quảng Bình thành Công ty Cổ phần Phát hành sách và Kinh doanh tổng hợp Quảng Bình”.
28-11-2003 Quyết định số 65/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức lại bộ máy Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
28-11-2003 Quyết định số 66/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v “Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng công trình Bình Lợi thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Bình Lợi”.
19-11-2003 Quyết định số 64/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành “Bản Quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ”.
18-11-2003 Quyết định số 63/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định định mức chi phí giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
14-11-2003 Quyết định số 62/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v: “Chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Vật tư Nông nghiệp Quảng Bình thành Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Quảng Bình”.
10-11-2003 Quyết định số 60/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về cơ chế thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương.
10-11-2003 Quyết định số 61/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình.
22-10-2003 Quyết định số 59/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Nhà máy Bia rượu Quảng Bình thành Công ty Cổ phần.
20-10-2003 Quyết định số 54/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trạm Y tế xã Trọng Hóa.
20-10-2003 Quyết định số 55/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trạm Y tế thị trấn Quy Đạt.
20-10-2003 Quyết định số 56/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trạm Y tế xã Nam Hóa.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
52,952,580 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner