"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về dự toán thu, chi ngân sách huyện, phân bổ vốn đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách Nhà nước huyện năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
24-07-2013 Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2012.
24-07-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê để bố trí đất xây dựng Công viên trung tâm, mở rộng Trung tâm Dạy nghề, đất ở và một số tuyến đường nội thị tại thị trấn Đồng Lê.
24-07-2013 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
23-07-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do Hội đồng nhân dân bầu.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
47,572,329 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner