"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2013 Nghị quyết số 171/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 172/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 173/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 174/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về Kế hoạch sử dụng đất năm 2014.
31-08-2013 Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Quảng Trạch.
28-08-2013 Nghị quyết số 120/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.
28-08-2013 Nghị quyết số 121/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
31-07-2013 Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
31-07-2013 Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2012.
31-07-2013 Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
47,473,571 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner