"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2013 Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014.
12-12-2013 Nghị quyết số 70/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012.
12-12-2013 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2014.
12-12-2013 Nghị quyết số 72/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014.
12-12-2013 Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.
12-12-2013 Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
12-12-2013 Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Bình.
12-12-2013 Nghị quyết số 76/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
12-12-2013 Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014.
17-09-2013 Nghị quyết số 67/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 06 phường trực thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
18-07-2013 Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.
18-07-2013 Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
18-07-2013 Nghị quyết số 64/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (lần thứ nhất).
18-07-2013 Nghị quyết số 65/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu.
18-07-2013 Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
47,472,857 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner