"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 18 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2006 Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình.
13-10-2006 Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
11-09-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn, củng cố và tăng cường hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh Quản lý.
01-09-2006 Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.
30-08-2006 Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.
24-08-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007.
11-07-2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp các cấp.
06-07-2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý và đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
05-07-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.
03-07-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng.
04-05-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đo đạc, lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
04-05-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước.
14-04-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng.
03-04-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng.
30-03-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động tín dụng nội bộ hợp tác xã.
29-03-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng.
27-03-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy.
13-03-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
51,833,915 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner