"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 39 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
31-12-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư đối với cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
22-12-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
22-12-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019.
22-12-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019.
22-12-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019.
18-12-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
18-12-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015.
16-12-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp.
04-12-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
28-11-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
26-11-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
30-10-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Quảng Bình.
21-10-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
14-10-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
03-10-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
30-09-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá để tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy, máy thủy, phần vỏ tàu thuyền; giá áp dụng tính lệ phí trước bạ đất và nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
09-09-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
08-09-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
05-09-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
52,884,346 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner