"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 3 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-09-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy.
11-08-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Lệ Thủy.
16-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Lệ Thủy.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,067,481 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner