"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 1998           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 46 văn bản được ban hành trong năm 1998:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-1998 Chỉ thị số 43/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo nghề và dịch vụ việc làm.
11-12-1998 Chỉ thị số 42/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
10-12-1998 Chỉ thị số 41/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiêm cấm chặt phá rừng, đào bới gốc, rễ cây Re hương.
07-11-1998 Chỉ thị số 38/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác trồng rừng, trồng cây phân tán, trồng cây ăn quả và cây tạo cảnh quan.
17-10-1998 Chỉ thị số 37/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý, xử lý bom đạn, vật liệu nổ sau chiến tranh.
17-10-1998 Quyết định số 64/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Xây dựng, phê duyệt kế hoạch đất ở và giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư nông thôn (bao gồm các xã thuộc thị xã Đồng Hới).
17-10-1998 Quyết định số 66/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp thức hoá một số trường hợp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
14-10-1998 Chỉ thị số 36/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng hoá.
14-10-1998 Quyết định số 63/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về thủ tục mua bán nhà ở.
08-10-1998 Quyết định số 62/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ.
05-10-1998 Quyết định số 60/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình.
03-10-1998 Chỉ thị số 33/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 71/CP của Chính phủ về giáo dục Quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính, đoàn thể.
21-09-1998 Quyết định số 57/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo “chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản”.
18-09-1998 Quyết định số 56/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống ma tuý tỉnh Quảng Bình.
16-09-1998 Quyết định số 55/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh.
08-09-1998 Chỉ thị số 31/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh Chống trộm cắp tài sản tại các cơ quan, xí nghiệp.
04-09-1998 Quyết định số 54/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban An toàn giao thông tỉnh.
26-08-1998 Quyết định số 52/1998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
03-08-1998 Chỉ thị số 28/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
31-07-1998 Chỉ thị số 27/1998/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải phóng mặt bằng thi công các công trình thuộc dự án ARCD.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
52,746,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner