"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
15-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2012.
15-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2012.
15-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
15-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của thị trấn Quán Hàu.
22-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
22-07-2011 Nghị quyết số 16A/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
22-07-2011 Nghị quyết số 17A/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
15-03-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh thời kỳ 2011 - 2015.
15-03-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020.
15-03-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Quảng Ninh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,367,923 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner