"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012.
15-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Lệ Thủy.
15-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012.
15-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2012.
15-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc quy định mức phụ cấp đối với những người nghỉ hưu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội hoạt động xã hội đặc thù cấp huyện và Chủ tịch Hội hoạt động xã hội đặc thù cấp xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
15-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.
15-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy đến năm 2020.
14-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
14-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011.
14-07-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2010.
07-01-2011 Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,014,149 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner