"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2001           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 45 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2001:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2001 Quyết định số 45/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trực thuộc Bộ Y tế về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quản lý.
26-12-2001 Quyết định số 44/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định (tạm thời) về việc quản lý xe vận tải nhỏ hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
19-12-2001 Quyết định số 43/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình nuôi và chế biến thủy sản xuất khẩu của tỉnh.
13-12-2001 Quyết định số 41/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 - 2010.
13-12-2001 Quyết định số 42/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 - 2010”.
10-12-2001 Quyết định số 39/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi và chế biến thủy sản xuất khẩu thời kỳ 2001 - 2005.
10-12-2001 Quyết định số 40/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển xuất khẩu - phát triển du lịch giai đoạn 2001 - 2005.
07-12-2001 Quyết định số 38/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định một số cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp - TTCN và ngành nghề nông thôn.
21-11-2001 Quyết định số 37/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp.
09-11-2001 Quyết định số 36/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh giai đoạn 2001 - 2005.
02-11-2001 Quyết định số 34/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người mù huyện Quảng Trạch, huyện Quảng Ninh và thị xã Đồng Hới.
02-11-2001 Quyết định số 35/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và cử thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình.
01-11-2001 Quyết định số 33/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu kinh tế và công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
24-10-2001 Quyết định số 31/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh.
24-10-2001 Quyết định số 32/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chiến lược dân số Quảng Bình giai đoạn 2001 - 2010.
23-10-2001 Quyết định số 30/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Dân tộc - Miền núi và Tôn giáo tỉnh Quảng Bình.
22-10-2001 Quyết định số 29/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình.
01-10-2001 Quyết định số 28/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc: Chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Điện tử tổng hợp Quảng Bình thành Công ty cổ phần.
25-09-2001 Quyết định số 27/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc: Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Du lịch Quảng Bình.
19-09-2001 Quyết định số 26/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v công bố diện tích tự nhiên các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn”.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
53,191,742 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner