"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 1999           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 95 văn bản được ban hành trong năm 1999:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-1999 Chỉ thị số 49/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp đẩy mạnh việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
25-12-1999 Quyết định số 48/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Chỉ huy thực hiện kế hoạch dự phòng tỉnh Quảng Bình ứng phó sự cố máy tính năm 2000.
21-12-1999 Quyết định số 47/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Quảng Bình.
17-12-1999 Chỉ thị số 48/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự phòng, ứng phó bất trắc do ảnh hưởng “Sự cố máy tính năm 2000” trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin.
06-12-1999 Quyết định số 46/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa tiểu khu phố văn hóa - bản văn hóa.
19-11-1999 Quyết định số 44/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thủ tục, quy trình công chứng bản sao tiếng Việt ở UBND huyện, thị xã.
19-11-1999 Quyết định số 45/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thủ tục, quy trình công chứng di chúc.
19-11-1999 Chỉ thị số 46/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v gọi công dân nhập ngũ năm 2000.
19-11-1999 Chỉ thị số 47/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh.
17-11-1999 Chỉ thị số 45/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo trồng mía nguyên liệu vụ Thu và Đông Xuân 1999 - 2000.
14-11-1999 Chỉ thị số 44/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số công tác cấp bách khắc phục hậu quả bão lụt.
29-10-1999 Chỉ thị số 43/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kiểm kê đất đai vào năm 2000.
12-10-1999 Quyết định số 42/1999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v công bố diện tích tự nhiên các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn”.
04-10-1999 Quyết định số 41/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm.
30-09-1999 Chỉ thị số 42/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo các đơn vị có dự án khai thác hải sản xa bờ.
29-09-1999 Quyết định số 40/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Chương trình bảo vệ môi trường thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa giai đoạn 1999 - 2005.
28-09-1999 Quyết định số 39/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Chuyển Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp Quảng Bình trực thuộc Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp - Bộ Tài chính, về Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Quảng Bình để thành lập Phòng Tài chính doanh nghiệp.
23-09-1999 Quyết định số 38/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
22-09-1999 Chỉ thị số 41/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác y, dược học cổ truyền.
21-09-1999 Chỉ thị số 40/1999/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai việc thực hiện một số chính sách tín dụng ngân hàng, phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn của Chính phủ.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
52,946,226 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner