"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2000           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 35 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2000:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2000 Quyết định số 37/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Đồng Hới thời kỳ 2001 - 2010.
22-12-2000 Quyết định số 36/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch thời kỳ 2001 - 2010.
18-12-2000 Quyết định số 35/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể các Ban Chỉ đạo, các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành.
11-12-2000 Quyết định số 34/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh thời kỳ 2001 - 2010.
07-12-2000 Quyết định số 33/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản Quy định giá các loại tài sản trên đất để đền bù thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất.
24-11-2000 Quyết định số 32/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng hoàn thành và vượt mức nghĩa vụ ngân sách Nhà nước hàng năm.
16-11-2000 Quyết định số 30/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa thời kỳ 2001 - 2010.
16-11-2000 Quyết định số 31/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa thời kỳ 2001 - 2010.
10-11-2000 Quyết định số 29/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.
03-11-2000 Quyết định số 28/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân định tuyến địa giới hành chính tranh chấp giữa xã Hải Trạch với xã Phú Trạch và xã Thanh Trạch thuộc huyện Bố Trạch”.
06-10-2000 Quyết định số 27/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình xây dựng.
02-10-2000 Quyết định số 26/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Quảng Bình.
25-09-2000 Quyết định số 25/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 - 2010.
22-08-2000 Quyết định số 23/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2000 - 2010.
14-08-2000 Quyết định số 22/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành (tạm thời) chỉ tiêu biểu mẫu báo cáo định kỳ các vấn đề trong lĩnh vực xã hội.
19-06-2000 Quyết định số 21/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp và ủy quyền phê duyệt dự án khả thi, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, chỉ định thầu và phê duyệt quyết toán công trình xây dựng.
13-06-2000 Quyết định số 18/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
13-06-2000 Quyết định số 19/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục - chống mù chữ tỉnh.
13-06-2000 Quyết định số 20/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình.
06-06-2000 Quyết định số 17/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh giúp đỡ các xã nghèo thuộc diện khó khăn.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
43,641,835 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner