"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
26-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa năm 2014.
26-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014.
26-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2014 huyện Minh Hóa.
26-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch chức năng sử dụng đất ô số 26, ô số 08 có ký hiệu (CC23) từ đất công cộng thuộc Trạm Y tế và trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Quy Đạt cũ thành đất ở đô thị.
24-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
24-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
24-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa đến năm 2020.
24-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện năm 2012.
24-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch chức năng sử dụng đất ô số 67 từ quy hoạch đất nhà thi đấu + dịch vụ thể thao thành đất ở; chuyển nhà thi đấu và dịch vụ thể thao sang vị trí O11 và mở rộng tuyến đường phía Nam Sân vận động.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
47,473,582 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner