"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2013 Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lệ Thủy năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 3 năm kỳ đầu (2013 - 2015) thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.
19-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy.
18-12-2013 Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014.
18-12-2013 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014.
18-12-2013 Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014.
18-12-2013 Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014.
23-07-2013 Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013.
23-07-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
47,527,864 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner