"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2015.
22-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
22-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
22-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2015.
22-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015.
22-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2014.
22-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh quyết toán ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2013.
23-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về tổng quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
46,396,343 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner