"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 64 văn bản được ban hành trong năm 2013 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng nước nội địa tỉnh Quảng Bình. 01-05-2020
27-12-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn. 02-01-2015
27-12-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 01-01-2016
26-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 18-12-2014
26-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 31-12-2014
26-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa năm 2014. 18-12-2014
26-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014. 31-12-2014
26-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014. 18-12-2014
26-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2014. 31-12-2014
26-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2014 huyện Minh Hóa. 18-12-2014
26-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 31-12-2014
26-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2014. 01-01-2015
26-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 01-01-2015
26-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2014. 01-01-2015
23-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 15-12-2015
23-12-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014. 01-01-2015
19-12-2013 Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lệ Thủy năm 2014. 01-01-2015
19-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về dự toán thu, chi ngân sách huyện, phân bổ vốn đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách Nhà nước huyện năm 2014. 31-12-2014
19-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 31-12-2014
18-12-2013 Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 01-01-2015
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
53,164,289 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner