"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2000           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản được ban hành trong năm 2000 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
26-12-2000 Quyết định số 37/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Đồng Hới thời kỳ 2001 - 2010. 01-01-2011
22-12-2000 Quyết định số 36/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch thời kỳ 2001 - 2010. 01-01-2011
24-11-2000 Quyết định số 32/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng hoàn thành và vượt mức nghĩa vụ ngân sách Nhà nước hàng năm. 01-01-2001
16-11-2000 Quyết định số 30/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa thời kỳ 2001 - 2010. 01-01-2011
16-11-2000 Quyết định số 31/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa thời kỳ 2001 - 2010. 01-01-2011
10-11-2000 Quyết định số 29/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. 01-01-2015
03-10-2000 Chỉ thị số 37/2000/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, HTX và tăng cường quản lý khu vực kinh tế NQD. 30-10-2017
06-06-2000 Quyết định số 17/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh giúp đỡ các xã nghèo thuộc diện khó khăn. 30-05-2007
09-05-2000 Quyết định số 12/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 2000 - 2002. 01-01-2003
14-04-2000 Quyết định số 09/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình công chứng hợp đồng kinh tế; công chứng bản sao và công chứng bản dịch ở Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh. 01-07-2007
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,250,292 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner