"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 1994           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản được ban hành trong năm 1994 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
21-12-1994 Quyết định số 1088/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi đất. 01-09-2002
05-11-1994 Quyết định số 974/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá bán hàng phục vụ đồng bào miền núi. 21-08-2013
05-08-1994 Quyết định số 721/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định phạm vi bảo vệ đê điều. 05-11-2016
05-07-1994 Quyết định số 522/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ tận dụng lóc lõi, song bột và củi khai thác rừng tự nhiên. 08-05-1997
05-07-1994 Quyết định số 528/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thu lệ phí địa chính trong quá trình thực hiện Nghị định 64/CP của Chính phủ. 21-08-2013
02-04-1994 Chỉ thị số 03/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 64/CP của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp. 16-11-2004
07-01-1994 Quyết định số 20/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình ở đô thị. 21-08-2013
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,170,482 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner