"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch ban hành trong năm 2011 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
17-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm. 24-07-2013
17-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 05-12-2012
17-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012. 24-07-2013
17-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 18-03-2016
20-06-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2010. 18-07-2012
20-06-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. 17-12-2011
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
52,928,518 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner