"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2004           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 17 văn bản được ban hành trong năm 2004 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
23-12-2004 Quyết định số 92/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 26-04-2013
07-12-2004 Quyết định số 86/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Luật Phá sản năm 2004. 01-07-2005
03-11-2004 Quyết định số 77/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập và cử thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ tỉnh Quảng Bình. 23-11-2017
27-10-2004 Quyết định số 75/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiện toàn Ban Dân tộc - Miền núi và Tôn giáo tỉnh Quảng Bình thành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình. 22-10-2015
11-10-2004 Quyết định số 73/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình. 09-11-2014
30-09-2004 Quyết định số 67/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô. 23-11-2017
30-08-2004 Quyết định số 44/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng tại tỉnh. 27-09-2007
25-08-2004 Quyết định số 42/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xây dựng. 01-01-2015
23-08-2004 Quyết định số 41/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại, tố cáo. 23-11-2017
30-07-2004 Quyết định số 35/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Bình. 28-08-2006
15-07-2004 Quyết định số 29/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản Quy định giá các loại tài sản để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. 31-08-2006
30-06-2004 Chỉ thị số 19/2004/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg. 26-07-2007
24-06-2004 Chỉ thị số 17/2004/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 và tăng cường công tác quản lý đất đai. 24-03-2014
17-05-2004 Chỉ thị số 16/2004/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện NQ 13/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông. 27-10-2006
09-02-2004 Quyết định số 08/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản Quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế Sở Tài nguyên và Môi trường. 24-09-2009
03-02-2004 Quyết định số 07/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình. 25-01-2007
06-01-2004 Quyết định số 03/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Du lịch Văn hóa và sinh thái thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 07-01-2013
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,244,793 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner