"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 1996           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản được ban hành trong năm 1996 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
26-12-1996 Quyết định số 1438/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước ở địa phương huyện, thị xã thuộc tỉnh, năm 1997. 01-01-1998
06-06-1996 Chỉ thị số 21/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định 02/CP của Chính phủ giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. 30-11-1999
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
52,700,128 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner