"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2021           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản được ban hành trong năm 2021 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
13-08-2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2022. 23-07-2023
30-06-2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 05-07-2022
07-06-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình. 22-01-2022
02-04-2021 Nghị quyết số 77/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Quảng Bình. 23-07-2023
04-03-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 01-08-2021
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,368,311 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner