"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy ban hành trong năm 2014 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
17-12-2014 Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động, giám sát của HĐND huyện năm 2015. 01-01-2016
17-12-2014 Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. 01-01-2016
17-12-2014 Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 01-01-2015
17-12-2014 Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lệ Thủy năm 2015. 01-01-2016
16-07-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 01-01-2015
16-07-2014 Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013. 01-01-2015
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,344,656 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner