"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2001           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản được ban hành trong năm 2001 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
13-12-2001 Quyết định số 41/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 - 2010. 01-01-2006
13-09-2001 Quyết định số 25/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công tác lưu trữ của tỉnh Quảng Bình. 24-02-2014
15-08-2001 Quyết định số 24/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Phê duyệt Quy hoạch ngành Văn hóa - Thông tin thời kỳ 2001 - 2010”. 01-01-2011
25-07-2001 Chỉ thị số 26/2001/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất ở các xã, phường, thị trấn. 01-01-2014
29-05-2001 Quyết định số 16/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 - 2010”. 01-01-2006
23-03-2001 Chỉ thị số 10/2001/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 15-06-2014
05-03-2001 Quyết định số 06/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng mức thưởng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và HTX tiểu thủ công nghiệp vượt mức nghĩa vụ ngân sách hàng năm. 01-01-2001
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,009,028 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner