"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2004           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 3 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2004 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
30-06-2004 Chỉ thị số 19/2004/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg. 26-07-2007
24-06-2004 Chỉ thị số 17/2004/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 và tăng cường công tác quản lý đất đai. 24-03-2014
17-05-2004 Chỉ thị số 16/2004/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện NQ 13/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông. 27-10-2006
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
50,748,541 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner