"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2001           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 2 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2001 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
25-07-2001 Chỉ thị số 26/2001/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất ở các xã, phường, thị trấn. 01-01-2014
23-03-2001 Chỉ thị số 10/2001/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 15-06-2014
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,253,303 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner