"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 75 văn bản được ban hành trong năm 2012 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
28-12-2012 Nghị quyết số 185/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 01-01-2014
28-12-2012 Nghị quyết số 186/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về Kế hoạch sử dụng đất năm 2013. 01-01-2014
28-12-2012 Nghị quyết số 187/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 của huyện Quảng Trạch. 01-01-2014
28-12-2012 Nghị quyết số 188/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2013. 01-01-2014
28-12-2012 Nghị quyết số 189/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về phân bổ vốn đầu tư phát triển huyện Quảng Trạch năm 2013. 01-01-2014
25-12-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2013 cho ngân sách các xã, thị trấn. 27-12-2013
25-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 23-12-2013
25-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2013. 17-07-2014
25-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2013. 17-07-2014
24-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2011. 31-01-2013
24-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 01-01-2014
24-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013. 01-01-2014
24-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2013. 01-01-2014
22-12-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 cho các doanh nghiệp, các cơ quan và đơn vị thuộc tỉnh. 01-01-2014
22-12-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2013. 01-01-2014
22-12-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 10-12-2018
21-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2013. 31-12-2013
21-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 26-12-2013
21-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa năm 2013. 26-12-2013
21-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2013. 31-12-2013
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
52,922,158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner