"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2003           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản được ban hành trong năm 2003 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
17-12-2003 Quyết định số 68/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt đề án “Đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phấn đấu Quảng Bình đạt chuẩn PCGDTHCS năm 2005”. 01-01-2006
09-09-2003 Quyết định số 39/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành “Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính chủ yếu phục vụ Chương trình phát triển văn hóa xã hội giai đoạn 2003 - 2005”. 01-01-2006
13-08-2003 Chỉ thị số 32/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện. 01-01-2011
27-06-2003 Quyết định số 23/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế về lĩnh vực Môi trường từ Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường sang Sở Địa chính và đổi tên Sở. 17-07-2015
27-06-2003 Quyết định số 24/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế về lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghiệp sang Sở Địa chính ư. 04-06-2015
27-06-2003 Quyết định số 25/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chuyển giao chức năng; nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước từ Sở Nông nghiệp và PTNT sang Sở Địa chính. 04-06-2015
30-05-2003 Quyết định số 17/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Chương trình phát triển văn hóa xã hội giai đoạn 2003 - 2005. 01-01-2006
17-05-2003 Quyết định số 13/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng điện ở nông thôn. 23-11-2017
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,030,747 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner