"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2005           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 7 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2005 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
08-12-2005 Chỉ thị số 35/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non. 15-12-2011
05-12-2005 Chỉ thị số 34/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. 01-01-2015
19-05-2005 Chỉ thị số 19/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 20-05-2012
05-05-2005 Chỉ thị số 16/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 - 2010. 01-01-2011
27-04-2005 Chỉ thị số 15/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 15-05-2013
11-04-2005 Chỉ thị số 13/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 14/2005/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. 15-09-2013
31-01-2005 Chỉ thị số 04/2005/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường quản lý giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Dậu. 04-06-2014
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,025,200 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner