"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2012 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
21-12-2012 Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013. 01-01-2014
21-12-2012 Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013. 01-01-2014
21-12-2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2013. 01-01-2014
08-12-2012 Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013. 01-01-2014
08-12-2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 01-08-2017
08-12-2012 Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. 01-01-2014
08-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 01-01-2014
12-07-2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 27-07-2015
12-07-2012 Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 01-01-2017
12-07-2012 Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý. 21-12-2014
12-07-2012 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012. 01-01-2013
12-07-2012 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 Danh mục dự án cầu Nhật Lệ 2. 01-01-2013
12-07-2012 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 01-01-2013
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,014,993 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner