"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 1993           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 4 văn bản được ban hành trong năm 1993 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
21-10-1993 Quyết định số 828/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v miễn thuế doanh thu trên khâu lưu thông đối với lợn, thịt lợn và bia Sladex. 12-09-1998
07-08-1993 Quyết định số 646/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phụ cấp cho cán bộ chuyên trách công tác dân số - KHHGĐ của 100 xã, phường trong toàn tỉnh. 30-05-2007
30-03-1993 Quyết định số 312/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thu thuế lợi tức siêu ngạch đối với hoạt động khai thác sản phẩm rừng tự nhiên. 21-08-2013
08-01-1993 Quyết định số 08/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu thuế tài nguyên rừng. 21-08-2013
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
52,763,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner