"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2002           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2002 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
28-11-2002 Quyết định số 74/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác lập phạm vi vành đai biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình. 23-11-2017
28-11-2002 Quyết định số 75/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định vị trí cắm biển báo vành đai biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình. 23-11-2017
28-11-2002 Quyết định số 76/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định vị trí cắm biển báo khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình. 23-11-2017
20-11-2002 Chỉ thị số 36/2002/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác giải tỏa hành lang, bảo vệ công trình giao thông và hành lang đường bộ Quốc lộ 12A, Quốc lộ 15 đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình. 04-06-2014
13-11-2002 Quyết định số 72/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo. 15-12-2008
06-11-2002 Quyết định số 69/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. 01-07-2013
26-04-2002 Quyết định số 39/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trường dạy nghề Quảng Bình. 06-08-2003
24-04-2002 Chỉ thị số 17/2002/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, kiểm tra đôn đốc, đẩy mạnh thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2002. 01-01-2003
07-01-2002 Quyết định số 02/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Quy hoạch xây dựng Quảng Bình. 28-11-2011
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
53,238,600 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner