Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND
Trích yếu: điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)
Lĩnh vực:  Kế hoạch - Đầu tư 
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 08-12-2016
Có hiệu lực từ: 18-12-2016
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
NQ-11-2016-HDND.doc
NQ-11-2016-HDND-PL5.doc
NQ-11-2016-HDND-PL6.doc
NQ-11-2016-HDND-PL7.doc
NQ-11-2016-HDND-PL8.doc
NQ-11-2016-HDND-PL9.doc
NQ-11-2016-HDND-PL10.doc
NQ-11-2016-HDND-PL11.doc
NQ-11-2016-HDND-PL12.doc
NQ-11-2016-HDND-PL13.doc
NQ-11-2016-HDND-PL14.doc
NQ-11-2016-HDND-PL15.doc
NQ-11-2016-HDND-PL16.doc
NQ-11-2016-HDND-PL17.doc
NQ-11-2016-HDND-PL18.doc
NQ-11-2016-HDND-PL19.doc
Đăng Công báo:
Số 68 + 69 ngày 25-12-2016
(từ trang 35 đến trang 131)
Tổng số trang: 97 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
46,461,563 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner