Nghị quyết 49/2023/NQ-HĐND
Trích yếu: sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa hương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực:  Tài chính - Thuế 
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 13-07-2023
Có hiệu lực từ: 13-07-2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
NQ 49.2023.NQ.HDND.doc
Đăng Công báo:
Số 09 ngày 30-07-2023
(từ trang 09 đến trang 10)
Tổng số trang: 2 trang
Văn bản liên quan
Văn bản bị sửa đổi:
Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
51,111,199 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner