Nghị quyết 54/2023/NQ-HĐND
Trích yếu: sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lĩnh vực:  Kế hoạch - Đầu tư 
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 02-10-2023
Có hiệu lực từ: 02-10-2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
NQ 54.2023.NQ.HDND.doc
Đăng Công báo:
Số 13 + 14 ngày 25-10-2023
(từ trang 11 đến trang 13)
Tổng số trang: 3 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
53,091,129 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner