Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2017

Lĩnh vực Lĩnh vực khác: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2017 Mục lục Công báo số 121/MLCB của Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2017. 
08-12-2017 Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 và Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
08-12-2017 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. 
16-10-2017 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. 
26-09-2017 Quyết định số 3372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
15-08-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
18-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
12-06-2017 Quyết định số 2064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
05-05-2017 Quyết định số 1520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng, chống tham nhũng áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
03-05-2017 Quyết định số 1483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình. 
03-05-2017 Quyết định số 1481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Dân tộc của tỉnh Quảng Bình. 
13-04-2017 Quyết định số 1240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng phó thiên tai, thảm họa tỉnh Quảng Bình. 
23-01-2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 
04-01-2017 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 
30-12-2016 Quyết định số 4238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
30-12-2016 Quyết định số 4215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,119,328 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner