Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2017

Lĩnh vực Tư pháp - Thanh Tra: 56 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 
03-11-2017 Quyết định số 4009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản có chứa quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 
30-10-2017 Quyết định số 3885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh. 
30-10-2017 Quyết định số 3882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
24-10-2017 Quyết định số 3760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình. 
04-10-2017 Quyết định số 3494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
04-10-2017 Quyết định số 3493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 
29-09-2017 Quyết định số 3457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
05-09-2017 Quyết định số 3122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết và văn bản ban hành các biện pháp, chính sách thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3. 
24-08-2017 Quyết định số 2969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 
14-07-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
19-06-2017 Quyết định số 2140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 
19-06-2017 Quyết định số 2130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
19-06-2017 Quyết định số 2129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
12-06-2017 Quyết định số 2064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-05-2017 Quyết định số 1841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-05-2017 Quyết định số 1840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-05-2017 Quyết định số 1839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
11-04-2017 Quyết định số 1210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Tư pháp của tỉnh Quảng Bình. 
03-04-2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
21,107,191 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner