Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-11-2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp. 
24-10-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án Khu nhà ở thương mại tại trung tâm hành chính mới xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. 
30-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình. 
19-08-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương tỉnh Quảng Bình. 
09-08-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
21-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía tây trung tâm huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch. 
21-06-2016 Quyết định số 1846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016. 
23-05-2016 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. 
20-04-2016 Nghị quyết số 126/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-12-2015 Quyết định số 3775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
25-12-2015 Quyết định số 3770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,086,721 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner