Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - TDTT: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2016 Quyết định số 3940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. 
08-12-2016 Quyết định số 3931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực Du lịch áp dụng tại Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình. 
08-12-2016 Quyết định số 3930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình. 
07-10-2016 Quyết định số 3101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. 
27-09-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII (2017-2018). 
16-09-2016 Quyết định số 2826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. 
11-07-2016 Quyết định số 2078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". 
01-07-2016 Quyết định số 1964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lưu Trọng Lư lần thứ V. 
18-05-2016 Quyết định số 1482/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh. 
15-01-2016 Quyết định số 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận điểm du lịch địa phương Di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc. 
30-12-2015 Quyết định số 3834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật. 
29-12-2015 Quyết định số 3830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. 
29-12-2015 Quyết định số 3829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử. 
29-12-2015 Quyết định số 3828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
21,089,523 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner